Máy Rioch Báo Lỗi SC495, SC496

sc 495 ricoh aficio 1060, ricoh aficio 1075, ricoh aficio 2051, ricoh aficio 2060, ricoh aficio 2075, ricoh aficio mp 5500, ricoh aficio mp 6500, ricoh aficio mp7500, ricoh aficio mp 6000, ricoh aficio mp 7000, ricoh aficio mp 8000, ricoh mp 6001, ricoh mp 7001, ricoh mp 8001

1. Nguyên nhân: do kẹt hệ thống hồi mực thải từ cụm Belt xuống bình mực thải hoặc do sensor kiểm soát hệ thống này bị lỗi.
2. khắc phục:
– vệ sinh hệ thống thải sau:
SC 495 ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, MP 5500,  MP 6500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 8000, MP 6001, MP 7001, MP8001.
– Vệ sinh sensor nếu không được cần thay sensor tương đương.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*