Máy Ricoh Báo Lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306

Máy Photocopy Ricoh 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, 650, 551, 700, 1055, 2045, 3045, MP 3500, MP 4500, MP 4000, MP 5000, MP 4001, MP 5001, MP 4002, MP 5002, MP 5500, MP 7500, MP 6000, MP 7000, MP 6002, MP 7001, MP 7002, MP 8000, MP 8001 Báo Lỗi SC 300,SC 301, SC 302, SC 303, SC 304, SC 305, SC 306

KIỂM TRA:

– Cây Sạc Bị Lỗi( Dây Corona, Đế)
– Khung Drum Bị Lỗi
– Board Sạc Bị Lỗi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*