Máy Photocopy Toshiba báo lỗi cd10 , cd20, cd30, cd40

Máy Photocopy Toshiba 810, 720, 723, 850 báo lỗi cd10, cd30 ( lỗi hồi mực thải trước)

– Mô tơ mực thải trước.
– Dây curoa
– Bể nhông
– Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
– Mô tơ chổi lông không quay.

Máy Photocopy Toshiba 810, 720, 723, 850 báo lỗi cd20, cd40 ( lỗi hồi mực thải sau)

– mô tơ mực thải sau
– Dây curoa

– sensor bị mực bám bẩn
– Chổi lông belt không quay.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*