máy photocopy toshiba báo lỗi c370

máy photocopy toshiba báo lỗi c370, máy photocopy toshiba 720 báo lỗi c370, máy photocopy toshiba 850 báo lỗi c370, máy photocopy toshiba 855 báo lỗi c370, máy photocopy toshiba 856 báo lỗi c370

C370 Transfer belt cam motor abnormality: The transfer belt cam motor does not run normally when the power is turned ON or the copying is started.

 

Máy Photocopy Toshiba  báo lỗi c370(lỗi cụm mô tơ nâng belt)
Bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng belt bị lỗi có thể motor bị chết có thể bán nguyệt bị rơi ra
– Sensor bị dơ/hư lâu ngày mực hoặc bụi sẽ rơi lên khẽ sensor cụm motor belt
– Bể nhông

– dây về main hoặc main bị hư cần sữa chửa thay thế

máy photocopy toshiba

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*