máy photocopy ricoh báo lỗi sc

101

Lỗi đèn chụp

+ Đèn chụp hư
+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò + Board cấp nguồn cho đèn chụp hư thấy chính xác khi thực hiện Shading + Các chân kết nối đèn chụp không chính xác
+ Gương phần Scan dơ hoặc nằm ngoài vị trí
+ SBU Board hư hoặc kết nối không tốt
+ Lens Block không đúng vị trí
+ Mẫu trắng không đúng vị trí hoặc quá dơ

120

Lỗi vị trí Scan – 1

 + Scan Home Position Sensor hư
+ Scan Home Position Sensor không dò + Scan Home Position Sensor không được kết nối được điều kiện “On” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư
+ Scan Motor không được kết nối tốt
+ I/0 Board hư

  121

Lỗi vị trí Scan – 2

+ Scan Home Position Sensor hư
+ Scan Home Position Sensor không dò + Scan Home Position Sensor không được kết nối được điều kiện “Off” khi khởi động máy tốt hoặc sao chụp + Scan Motor hư
+ Scan Motor không được kết nối tốt
+ I/0 Board hư

  302-1

Lỗi Charge Output – 1

+ Board cao áp hư
+ Điện áp hồi tiếp từ Charge Corona Unit
+ Kết nối Charge Corona Unit xấu quá cao

  302-2

Lỗi Charge Output – 2

 + Board cao áp hư
+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge + Kết nối Charge Corona Unit xấu Corona Unit quá cao
  302-3

Lỗi Charge Output – 3

+ Board cao áp hư
+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge Grid + Kết nối Charge Corona Unit xấu quá cao

 302-4

Lỗi Charge Output – 4

 + Điện áp hồi tiếp từ Charge Grid quá cao
  303-1
Lỗi chùi dây Charge – 1
 + Điện áp hồi tiếp từ Charge Grid quá cao
+ Board cao áp hư
+ Kết nối Charge Corona Unit xấu
+ Charge Corona Wire Cleaner Motor hư
+ Đầu chùi dây Charge không trở về vị trí + Board cao áp hư

  303-2

Lỗi chùi dây Charge – 2

+ Charge Corona Wire Cleaner Motor không kết nối

 320

 Lỗi Motor Polygonal

+ IOB hư
+ Charge Corona Wire Cleaner Motor không kết
nối
+ Motor Polygonal hoặc Board điều khiển hư
+ Motor Polygonal không đạt được vận tốc + Kết nối giữa Motor Polygonal và SBICU không hoạt động trong 20s sau khi tín hiệu tốt cho Polygonal Motor “On” + Tín hiệu hồi tiếp từ Board điều khiển Polygonal
+ Tín hiệu hồi tiếp vẫn hoạt động trong Motor không chính xác hoặc bị khóa 20s sau khi tín hiệu điều khiển cho
Polygonal Motor “Off” 1

 321

322

323

326

327

328

329

 Lỗi không có tín hiệu ghi của Laser (FGATE)
+ Tín hiệu ghi của Laser (F-GATE) không xuống mức thấp trong 15s sau khi giấy sao chụp tới Rigistration Sensor
Lỗi đồng bộ Laser – Tia 1
+ Tín hiệu đồng bộ tia Laser 1 không dò được bằng Board dò đồng bộ ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt độngDòng điện cho Laser Diod quá cao
+ LD Drive Board áp dòng cao hơn 110mAcho Laser Diode Lỗi đồng bộ Laser – Tia 2
+ Tín hiệu đồng bộ tia Laser 2 không dò được bằng Board dò đồng bộ ngang khi đầu bắn tia Laser (Laser Diode) hoạt
động
Lỗi vị trí của LD Unit – 1
+ LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi LD Unit di chuyển đến vị trí Home
Lỗi vị trí của LD Unit – 2
+ LD Unit Home Position Sensor không được “Off” khi LD Unit rời vị trí Home Điều chỉnh điểm tia của LD Unit không
chính xác
+ LD Unit Home Position Sensor không được “On” khi vị trí của LD Unit thay đổi cho chính xác hoặc khi thay đổi độ phân giải .
+ SBICU hư
+ Printer Controller kết nối xấu hoặc hư .
+ Kết nối giữa Laser Synchronization Detector
Board và LD Unit xấu .
+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác
+ Laser Synchronization Detector Board hư
+ LD Unit hư
+ LD Unit hư
+ Kết nới giữa LD Unit và SBICU xấu
+ SBICU hư
+ Kết nối giữa Laser Synchronization Detector Board và LD Unit xấu .
+ Laser Synchronization Detector Board nằm ngoài vị trí và góc nhận tia không chính xác
+ Laser Synchronization Detector Board hư
+ LD Unit hư
+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nối xấu
+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chính xác trong kết nối cơ khí quay
+ LD Unit Home Position Sensor hư hoặc kết nối xấu
+ LD Unit Position Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Di chuyển của LD Unit bị khóa do không chính xác trong kết nối cơ khí quay
+ Sau khi thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2-109-4 không hoàn thành
+ Không thực hiện SP# 2-109-3 hoặc SP# 2-109-4 khi thay LD Unit
+ Khối cơ khí của LD Unit Drive bị cản không thể
điều chỉnh tia .
 350-1 Lỗi ID Sensor – 1  + Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor – V sp = 2.5V – V sp = 0.0V ID Sensor hư Chân cắm của ID Sensor hư ID Sensor và IOB kết nối xấu  ID Sensor dơ Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi  Charge hoặc Development Bias Board hư  IOB hư 2
 350-2
350-3
350-4
350-5
360
361
 Lỗi ID Sensor – 2
+ Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor – V sg < 2.5V – V sg = 0.0V
+ Khi ID Senor kiểm tra , điện áp ra của ID Sensor là 5.0V khi tín hiệu PWM vào ID Sensor là 0
Lỗi ID Sensor – 3
+ Điện áp ra cao nhất của ID Sensor không đạt 2.5V hai lần liên tục trong 2s
Lỗi ID Sensor – 4
+ Một trong những giá trị điện áp ra của ID Sensor được dò tại trạng thái ban đầu của ID (ID Setting) – V sg < 4. 0V kh i P WM = 25 5 – V sg > 4.0V k h i P WM = 000
Lỗi ID Sensor – 5
+ Vsg không đạt được giá trị ngưỡng (4.0V
+ 0.2V) khi thực hiện kiểm tra Vsg (Setting ID SP# 3-001)+ Dữ liệu lưu trong HDD không thể xuất ra
ID Sensor hư
Chân cắm của ID Sensor hư ID
Sensor và IOB kết nối xấu
ID Sensor dơ
Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi
Charge hoặc Development Bias Board hư
IOB hư
ID Sensor hư
Chân cắm của ID Sensor hư ID
Sensor và IOB kết nối xấu
ID Sensor dơ
Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi
Charge hoặc Development Bias Board hư
IOB hư
ID Sensor hư
Chân cắm của ID Sensor hư ID
Sensor và IOB kết nối xấu
ID Sensor dơ
Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi
Charge hoặc Development Bias Board hư
IOB hư
ID Sensor hư
Chân cắm của ID Sensor hư ID
Sensor và IOB kết nối xấu
ID Sensor dơ
Vùng lấy mẫu ID Sensor trên bề mặt Drum lỗi
Charge hoặc Development Bias Board hư
IOB hư Kết nối xấu giữa HDD và HDD Controller Board Nguồn cho HDD bị ngắt . + SBICU hư HDD hoặc HDD Controller Board hư SC Code hiển thị khi thực hiện SP# 4-911-1 , sử dụng SP# 4-911-2 để sửa chửa

 360

Lỗi Hard Disk Drive – 1

 + Máy không dò thấy tín hiệu kết nối từ HDD Kết nối xấu giữa HDD và HDD Controller Board Nguồn cho HDD bị ngắt . + BICU hư HDD hoặc HDD Controller Board hư

361

Lỗ i Hard Disk Drive – 2

 + Dữ liệu lưu trong HDD không thể xuất ra chính xác
+ SC Code hiển thị khi thực hiện SP# 4-911-1 ,sử dụng SP# 4-911-2 để sửa chửa
 362
Lỗi IMAC (Image Compression
IC)
 + HDD hư
+ SBICU hư
+ Lỗi xảy ra khi thực hiện xử lý ảnh trong
+ HDD Controller Board hư IMAC , khi điều khiển nén và truyền tải dữ liệu hìnhảnh
  365

Lỗi địa chỉ lưu hình ảnh

+ BICU nhận tín hiệu yêu cầu dữ liệu hình
ảnh cho dữ liệu không lưu trong bộ nhớ
 370

Lỗi Potential Sensor -1

+ SBICU hư
+ Potential Sensor hư .
+ IOB hư
+ Khi xác định Drum Potential Sensor khi + IOB và Potential Sensor kết nối xấu thực hiện Process Control , Potential
+ Drum Unit và IOB kết nối xấu Sensor nằm ngoài giá trị chỉ định
+ Development Bias Board hư 3
370-2
370-3
370-4
370-5
370-6
370-7
 Lỗi Potential Sensor -2
+ Khi xác định Drum Potential Sensor khi thực hiện Process Control , giá trị Charge mà Potential Sensor đo được trên bề mặt
Drum nằm ngoài giá trị chỉ định
Lỗi Potential Sensor -3
+ Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới , Potential Sensor sẽ dò
được khoảng -900V (VD). Nhưng giá trị VD dò được vượt quá -970V
Lỗi Potential Sensor -4
+ Khi điều chỉnh VD khi thực hiện Process Control , Potential Sensor dò thấy VD có giá trị lớn hơn VG
Lỗi Potential Sensor -5
+ Khi điều chỉnh VH cho điện áp LD khi thực hiện Process Control , đầu tiên là thực hiện tạo mẫu VH , Potential Sensor
dò thấy VH cao hơn -500V Lỗi Potential Sensor -6
+ Khi điều chỉnh VG cho điện áp lưới khi thực hiện Process Control , -1000V (VG) được áp lên lưới , Potential Sensor sẽ dò
được khoảng -900V (VD). Tuy nhiên giá trị VD dò được không đạt -900V + 10V sau 5 lần điều chỉnh
Lỗi Potential Sensor -7
+ Khi điều chỉnh VH cho Halftone khi thực hiện Process Control , Potential Sensor dò thấy VH dò được không đạt -300V +
20V sau LD đã thay đổi 2 lần
390-1
390-2390-3
 Lỗi TD Sensor – 1+ Tín hiệu ra của TD Sensor thấp hơn 0.5V hoặc cao hơn 5V trong 10 lần đo được khi sao chụp
Lỗi TD Sensor – 2
+ Khi thực hiện Setting TD Sensor (SP# 2-801) .
Potential Sensor hư . + IOB hưIOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu Development Bias Board hư
Potential Sensor hư . + IOB hư IOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu Development Bias Board hư
Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa Potential Sensor hư . + IOB hư
IOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu Development Bias Board hư Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa
Potential Sensor hư . + IOB hư IOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu LD Unit hư Dây Charge dơ hoặc bị lão hóa Potential Sensor hư . + IOB hư IOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu Development Bias Board hư Potential Sensor hư . + IOB hư IOB và Potential Sensor kết nối xấu Drum Unit và IOB kết nối xấu LD Unit hư
Bề mặt Drum dơ TD Sensor hư TD Sensor không kết nối hoặc kết nối xấu IOB hư Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu TD Sensor hư IOB hư Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu 390-3
– Thấp hơn 2.5V khi PWM = 255
– C ao hơ n 2.5V khi P WM = 000
Lỗi TD Sensor – 3
+ Khi thực hiện SettingTD Sensor (SP# 2-801) , điện áp ra của TD không điều chỉnh về 2.5V + 0.1V. trong 20s
+ TD Sensor hư
+ IOB hư+ Kết nối giữa TD Sensor và IOB xấu 4
391

Lỗi điện áp của Development Roller

  + Tín hiệu Development Bias rỉ điện được
dò thấy.
Board cao áp hư
Development Bias Terminal kết nối xấu Kết nối xấu tại Board cao áp
  401-1 

401-2
Lỗi rỉ điện Transfer Bias Roller

Transfer Bias Roller hở

  Lỗi rỉ điện Transfer Bias Roller
+ Tín hiệu rỉ điện Transfer Bias Roller được dò thấy
Transfer Bias Roller hở
+ Không có tín hiệu hồi tiếp từ Transfer Bias Roller Board cao áp hư Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư
Transfer Bias Roller không cắm
Board cao áp hư
Dây cáp kết nối không kết nối hoặc hư
Transfer Bias Roller không cắm
Tiếp xúc của PCU xấu (Ground Drum)
 430

Lỗi đèn Quenching

  + Sau khi hoàn tất Process Control , điện tích trên bề mặt Drum dò bằng Potential Sensor nằm ngoài giới hạn bình thường
+ Đèn Quenching hư hoặc kết nối vào Board
Charge xấu
  440

Main Motor bị khóa

  + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Main Motor
lâu hơn 2s sau khi Main Motor quayCơ khí Main Motor bị quá tải
Main Motor hoặc Board điều khiển hư
Main Motor kết nối xấu
  441

Development Motor bị khóa

  T í n h iệu đồng bộhồi t iếp từ
Development Motor lâu hơn 2s sau khi
Development Motor quayCơ khí Development Motor bị quá tải
Development Motor hoặc Board điều khiển hư
Development Motor kết nối xấu
  491

Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị
khóa

  + Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Polygonal
Mirro Cooling Fan Motor lâu hơn 5s sau
khi Motor quay+ Polygonal Mirro Cooling Fan Motor hư hoặc kết
nố ixấu
+ Cơ khí Polygonal Mirro Cooling Fan Motor bị kẹt
  495

Lỗi phần hồi mực thải

  + Tín hiệu từ Toner Recycling Sensor
không thay đổi trong 500ms sau khi
Drum Motor “On”+ Quá tải phần cơ khí hồi mực thải
+ Toner Recycling Sensor không kết nối tốt
+ Toner Recycling Clutch không kết nối tốt hoặc hư
  496

Lỗi bình mực thải

 + Switch bình mực thải vẫn ở mức “Off”

+ Không có bình mực thải
+ Toner Collection Bottle Switch hư

  497

Lỗi Toner Recycling Motor

  + Tín hiệu Toner Recycling Motor vẫn ở
“Off”
+ Toner Recycling Motor không được kết nối
501
502
503Lỗi nâng khay thứ nhất
Lỗi nâng khay thứ hai Lỗi nâng khay thứ ba
  + Tray Lift Sensor không được tác động + Cần của Pick-up Roller có sự cố
sau khi Tray Lift Motor “on” trong 10s
+ Tray Lift Sensor đã được tác động khi
khay giấy được đẩy vào máy+ Motor nâng khay có sự cố hoặc không kết nối
+ Tray Lift Sensor hư hoặc không kết nối
+ Giấy trong khay kẹt hoặc cơ cấu cơ khí giữa
khay và Motor
  506

Lỗi Feed Motor khay giấy

+ Paper Tray Unit Main Motor hư
+ Tín hiệu động bộ hồi tiếp của Motorkhông dò được trong 50ms sau khi Motor hoạt động+ Paper Tray Unit Main Motor hư kết nối không tốt
+ Cơ khí tải của Main Motor quá nặng
  507

LCT Main Motor bị khóa (Option)

  + Tín hiệu động bộ hồi tiếp của Motor  không dò được trong 50ms sau khi Motor hoạt động

+ LCT Main Motor hư
+ LCT Main Motor hư kết nối không tốt
+ Cơ khí tải của Main Motor quá nặng

  508

Lỗi Motor đẩy giấy từ khay bên trái qua
khay bên phải của Tandem

  + Nó cần 10s hoặc hơn để Rear Fence Return Sensor “On” sau khi Rear Fence Drive Motor hoạt động
+ Nó cần 10s hoặc hơn để Rear Fence Home Position Sensor “On” sau khi Rear Fence trở về Home
+ Khi đẩy khay vào , Rear Fence Home Position Sensor và Rear Fence Return Sensor đều “On”Rear Fence Drive Motor hư
Rear Fence Home Position Sensor hư
Rear Fence Return Sensor hư
Kẹt cơ khí
  509   Lỗi Motor thanh vỗ biên giấy Tandem – 1
+ Khi Side Fence Motor “On” để mở Side
Fence , Side Fence Home Position
Sensor không “On” trong 2s
+ Khi Side Fence Motor “On” để đóng Side
Fence , Side Fence Close Sensor không
“On” trong 2s+ Side Fence Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Kẹt cơ khí Side Fence
  510   Lỗi nâng khay LCT (Option)
+ LCT Lift Sensor (Sensor giới hạn nâng) không được tác động trong 18s sau khi Motor nâng/hạ khay “On”
+ LCT Lower Limit Sensor (Sensor giới hạn hạ) không được tác động trong 18s sau khi Motor nâng/hạ khay “On”
+ LCT Lift Sensor đã được tác động khi nắp LCT đóng xuống sau khi nạp giấy +Khi thực hiện nâng khay giấy , LCT Lift
Sensor không được tác động trong 2.5s sau khi Paper End Sensor được “On”LCT Motor có sự cố hoặc không kết nối
LCT Lift Sensor hư hoặc không kết nối
LCT Lower Limit Sensor hư hoặc không kết nối
Pick-Up Solenoid hư hoặc không kết nối
Paper End Sensor hư
  511   Lỗi Motor thanh vỗ biên giấy Tandem – 2
+ Khi Side Fence Motor “On” để đóng Side Fence , Side Fence Close Sensor không “On” trong 2s+ Side Fence Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Kẹt cơ khí Side Fence
  521-1   Lỗi thanh vỗ biên giấy Duplex – 1
+ Khi thanh vỗ biên giấy trở về Home , Jogger Home Position Sensor không được “On” nếu Jogger Fence Motor di chuyển Jogger Fence 153.5mm+ Jogger Motor hư hoặc kết nối xấu + Kẹt cơ khí thanh vỗ giấy (Jogger Fence)+ Jogger Home Position Sensor hư hoặc không
kết nối
  521-2   Lỗi thanh vỗ biên giấy Duplex – 2
+ Khi thanh vỗ biên giấy đi từ Home , Jogger Home Position Sensor không được “Off” nếu Jogger Fence Motor di chuyển Jogger Fence 153.5mm+ Jogger Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Kẹt cơ khí thanh vỗ giấy (Jogger Fence)
  530   Lỗi thanh vỗ biên giấy Duplex – 2
+ Khi thanh vỗ biên giấy đi từ Home , Jogger Home Position Sensor không được “Off” nếu Jogger Fence Motor di chuyển Jogger Fence 153.5mm+ Jogger Motor hư hoặc kết nối xấu
+ Kẹt cơ khí thanh vỗ giấy (Jogger Fence)
  531   Lỗi Motor Fusing/Duplex
+ Tín hiệu đồng bộ vẫn không dò được trong 2s sau khi Fusing/Duplex Motor hoạt độngFusing/Duplex Drive Motor hư
+ Cleaning Roller (Fusing Unit) quá dơ , áp lên dẫn đến quá tải Fusing/Duplex Motor
+ IOB hư
  541 (A)   Thermistor sấy hở
+ Nhiệt độ sấy dò từ Thermistor thấp hơn 70C trong 16s+ Thermistor hư , cong , kết nối không tốt hoặc
nằm ngoài vị trí
  542 (A)   Lỗi nhiệt độ sấy
+ Nhiệt độ sấy không đạt được nhiệt độ Standby trong 300s sau khi công tắc chính mởThermistor hư hoặc nằm ngoài vị trí
Đèn sấy đứt . + Thermostat hở
BICU hư . + Board nguồn hư
Fusing Unit không được kết nối tốt
  543 (A)   Lỗi quá nhiệt – 1
+ Nhiệt độ sấy dò bằng Thermistor cao hơn 231 0C trong 5sThermistor hư
Board nguồn hư (PSU)
IOB hoặc BICU hư
  545 (A)   Lỗi quá nhiệt – 2
+ Đèn sấy sáng toàn phần trong 45s khi đang Stanby , sau khi hoàn thành khởi độngThermistor không nằm đúng vị trí
  546 (A)   Lỗi nhiệt độ sấy không ổn định
+ Nhiệt độ sấy thay đổi tăng lên 200C hoặc hạ xuống 200C so với nhiệt độ Stanby sau khi khởi động hoàn thànhThermistor kết nối không chặt
+ Fusing Unit kết nối không chặt
  547 (A)   Lỗi tín hiệu Zero Cross
+ Tín hiệu Zero Cross không dò được trong
nào đó sau khi công tắc chính mởBoard nguồn hư
+ Nhiễu trên mạng lưới điện
  590   Lỗi Toner Collection Motor
+ Tín hiệu ra của Toner Collection Motor
S e n s o r k h ô n g th a y đổi tr o n g 3 s k h i
Toner Collection Motor “On” + Toner Collection Motor hư hoặc không kết nối +
Toner Collection Motor Sensor hư hoặc không
kế
t nối .
+ Kẹt cơ khí phần ra bình mực thải
+ IOB hư
  601   Lỗi liên lạc giữa BICU và SBU

+ SBICU không liên lạc được với SBU chính xác

+ SBU hoặc SBICU hư
+ Kết nối giữa SBU và SBICU Board không tốt

  602   Lỗi liên lạc giữa BICU và HDD Controller Board

+ Kết nối giữa SBICU và HDD Controller Board
 không tốt
+ BICU không liên lạc được với HDD + HDD Controller Board hoặc SBICU hư Controller Board chính xác

 601
Lỗi nhiệt độ sấy không ổn định
+ Nhiệt độ sấy thay đổi tăng lên 200C
hoặc hạ xuống 200C so với nhiệt độ
Stanby sau khi khởi động hoàn thành
Lỗi tín hiệu Zero Cross
+ Tín hiệu Zero Cross không dò được trong
nào đó sau khi công tắc chính mở
Lỗi Toner Collection Motor
+ Tín hiệu ra của Toner Collection Motor
S e n s o r k h ô n g th a y đổi tr o n g 3 s k h i
Toner Collection Motor “On”
Lỗi liên lạc giữa BICU và SBU
+ Thermistor kết nối không chặt
+ Fusing Unit kết nối không chặt
+ Board nguồn hư
+ Nhiễu trên mạng lưới điện
+ Toner Collection Motor hư hoặc không kết nối +
Toner Collection Motor Sensor hư hoặc không
kế
t nối .
+ Kẹt cơ khí phần ra bình mực thải
+ IOB hư
+ Kết nối giữa SBU và SBICU Board không tốt
+ SBICU không liên lạc được với SBU chính + SBU hoặc SBICU hư
xác
602 Lỗi liên lạc giữa BICU và HDD Controller + Kết nối giữa SBICU và HDD Controller Board
Board không tốt
+ BICU không liên lạc được với HDD + HDD Controller Board hoặc SBICU hư
Controller Board chính xác 7
Công Ty TNHH TMDV Phú Sơn
620-1
620-2
Lỗi liên lạc giữa SBICU và ARDF – 1
+ Tín hiệu TXD và RXD giữa SBICU và
ARDF Board không ổn định
Lỗi liên lạc giữa SBICU và ARDF – 2
+ Tín hiệu TXD và RXD giữa SBICU và
ARDF Board không ổn định
+ + + + +
Serial
ARD
F
Nhiễu
ARD
F
Serial
Line kết nối giữa BICU và ARDF Board hư
Board hoặc SBICU hư
trên đường Serial Line
Board hoặc SBICU hư
Line kết nối giữa BICU và ARDF Board hư
620-3 Lỗi liên lạc giữa SBICU và ARDF – 3
+ Software lỗi sau khi hoạt động sử dụng
không bình thường
+ Software lỗi621
623
Lỗi liên lạc giữa SBICU và Finisher
+ SBICU không liên lạc được với Finisher
Board chính xác
Lỗi liên lạc giữa SBICU và Paper Feed
Board
+ + + +
Serial Line kết nối giữa SBICU và Finisher lỗi
Finisher Board hoặc SBICU hư
Nhiễu trên đường Serial Line
Serial Line kết nối giữa SBICU và Paper Feed Board lỗi
 624
630
700
701
722
724
725
+ SBICU không liên lạc được với Paper
Feed Board chính xác
Lỗi liên lạc giữa SBICU và LCT
+ SBICU không liên lạc được với LCT Board
chính xác
Lỗi liên lạc với CSS
Lỗi Pick-Up của ARDF
+ Tín hiệu Pick-Up Home Position Sensor
không thay đổi sau khi Pick-Up Motor
“On” .
Lỗi nâng khay bản gốc ARDF
+ B o tto m P la te P o s i tio n S e n s o r ( S e n s o r
nằm ở cạnh khối Feed) không được tác động
sau khi Original Table Motor nâng
khay bản gốc
Lỗi Motor vỗ giấy Finisher
+ Finisher Jogger Home Position Sensor
không được tác động trong một thời
gian quy định khi trở về Home
+ Finisher Jogger Home Position Sensor
vẫn được tác động trong một thời gian
quy định khi rời Home
Lỗi Motor bấm khim Finisher
+ Tác vụ bấm kim không hoàn thành trong
thời gian quy định sau khi Staple
Hammer Motor (Motor bấm kim) “On”
Lỗi Motor đẩy giấy ra (sau khi bấm khi)
+ Stack Feed-Out Belt Home Position
Sensor không đước tác động trong thời gian
nào đó sau khi Stack Feed-Out
Motor “On”
+ Paper Feed Board hoặc SBICU hư
+ Nhiễu trên đường Serial Line
+ Kết nối giữa SBICU và LCT lỗi
+ LCT Board hoặc SBICU hư
+ SP# 5-816 đang đặt ở “On”
+ Pick-Up Home Position Sensor hư
+ Pick-Up Motor hư
+ Board ARDF hư
+ Bottom Plate Home Position Sensor (Sensor
nằ
m tại đáy khay bản gốc) hư
+ Bottom Plate Position Sensor (Sensor nằm ở
trên , cạnh khối Feed) hư
+ Bottom Plate Motor hoặc ARDF Board hư
+ Jogger Home Position Sensor hư
+ Jogger Drive Motor hư
+ Kẹt kim bấm
+ Bấm kim quá tải do nhiều giấy
+ Staple Hammer Motor hư
+ Stack Feed-Out Belt Home Position Sensor hư
+ Stack Feed-Out Motor hư
+ Stack Feed-Out Motor quá tải 8
 726
727
729
730
900
951
953
954
Lỗi Motor dời/nâng khay Finisher
+ Tác vụ dời khay không hoàn thành trong
thời gian quy định sau khi Shift Motor
(Motor lắc khay) “On” .
+ Stack Heigth Sensor không được tác
động trong thời gian nào đó sau khi Shift
Tray Lift Motor (Motor nâng khay)
“On”
Lỗi Motor xoay khối bấm kim Finisher
+ Khối Stapler xoay không hoàn thành
trong thời gian quy định sau khi Stapler
Rotation Motor (Motor xoay khối bấm
kim) “On” .
+ Khối Stapler không về vị trí Home của
nó trong thời gian quy định sau khi tác
vụ
bấm kim hoàn thành
Lỗi Motor bấm lỗ Finisher
+ Sau Punch Motor “On” , Punch Home
Position Sensor không được tác động
trong thời gian quy định
Lỗi vị trí Motor bấm kim Finisher
+ Stapler Home Position Sensor “On” lâu
hơn bình thường sau khi Stapler Motor
(Motor di chuyển khối bấm kim) “On” để
di chuyển khối Stapler trở về vị trí
Home
+ Stapler Home Position Sensor không
được tác động trong khoảng thời gian quy
định sau khi Stapler Motor “On” để
di chuyển khối Stapler rời vị trí Home
Lỗi Counter điện tử
+ Counter điện tử là hằng số
Lỗi tín hiệu F-Gate – 2
+ Sau khi IPU đã nhận tín hiệu F-Gate
( la s e r w r i tin g s t a r t t r ig g e r s i g n a l) , n ó
nhận được tín hiệu F-Gate khác
Lỗi cài đặt Scanner
+ Những cài đặt cần thiết cho Image
Processing sử dụng Scanner không
được gởi từ IPU
Lỗi cài đặt Printer
+ Những cài đặt cần thiết cho Image
Processing sử dụng Printer Controller
không được gởi từ IPU
+ Shift Motor hư hoặc quá tải
+ Shift Tray Lift Motor hư hoặc quá tải
+ Stapler Rotation Motor hư hoặc quá tải
+ Stapler Rotation Motor không kết nối hoặc kết
nố
ixấu .
+ Punch Home Position Sensor hư
+ Punch Motor hư hoặc quá tải
+ Punch Motor không kết nối hoặc kết nối xấu .
+ Stapler Motor hư hoặc quá tải
+ Stapler Home Position Sensor hư
+ Stapler Motor không kết nối hoặc kết nối xấu
+ NVRAM hư
+ Software lỗi
+ BICU hư
+ Software lỗi
+ Software lỗi 9
900 Lỗi Counter điện tử
+ Counter điện tử là hằng số+ NVRAM hư
  951   Lỗi tín hiệu F-Gate – 2
+ Sau khi IPU đã nhận tín hiệu F-Gate
( la s e r w r i tin g s t a r t t r ig g e r s i g n a l) , n ó
nhận được tín hiệu F-Gate khác+ Software lỗi
+ BICU hư
  953   Lỗi cài đặt Scanner
+ Những cài đặt cần thiết cho Image Processing sử dụng  canner không được gởi từ IPU+ Software lỗi
  954   Lỗi cài đặt Printer
+ Những cài đặt cần thiết cho Image  Processing sử dụng Printer Controller không được gởi từ IPU+ Software lỗi
  955   Lỗi cài đặt Memory
+ Software lỗi
+ Những cài đặt cần thiết cho Image Processing sử dụng Memory (bộ nhơ) không được gởi từ IPU
  959   Lỗi cài đặt ID Printer
+ ID cần thiết cho Image Processing sử dụng Printer Controller không được gởi từIPU
  960   Lỗi hồi về ID Printer
+ ID gởi từ Printer Controller sau khi kết
thúc việc in ra không chính xác
  961   Lỗi sẵn sàng ID Printer
+ ID gởi từ Printer Controller trong khi điều
kiện sẵn sàng in không chính xác
962
963
964
980
981
982
990
Lỗi cài đặt ID Memory
+ ID gởi từ bộ nhớ khi IPU gởi tín hiệu bộ nhớ sẵn sàng không chính xác
Lỗi hoàn thành ID Memory
+ ID gởi từ bộ nhớ khi IPU gởi tín hiệu bộ nhớ hoàn thành không chính xác
Lỗi sẵn sàng Printer
+ Tín hiệu Printer sẵn sàng không phát ra trong 17s sau khi IPU nhận được tín hiệu khởi động Printer
Lỗi truy xuất HDD
+ Không chính xác trong các tham số gởi từ IPU đếm MSU
Lỗi tín hiệu đáp trả HDD
+ HDD Controller Board không phát ra tín hiệu đáp trả nào khi IPU gởi tín hiệu dọc/ghi đến MSU
Lỗi cấu trúc HDD
+ HDD không có đặc tính kỹ thuật chính xác khi lắp đặt
Lỗi thực hiện Software
+ Software thực hiện không đúng chức năng.
+ Kết nối giữa IPU và MSU xấu
+ Software lỗi
+ Kết nối giữa IPU và MSU xấu
+ HDD hư
+ HDD không chính xác về chủnh loại
+ Internal parameter (tham số) không chính xác
+ Software defective

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*