Hướng dẫn cài scan máy fuji xerox

Hướng dẫn cài scan máy fuji xerox

Yêu cầu trước cho tài liệu hướng dẫn này là máy đa chức năng của Fuji Xerox đã được cài đặt và chức năng Scan to folder pc đã sẵn để sử dụng.Người thực hiện những bước sau cần phải có quyền hạn nhất định trên máy tính có cài hệ điều hành Microsoft Windows 7,8,10.

I Bật chức năng chia sẻ file trên máy tính

 • Mở Control Panel
 • Nhấn chuột vào Start menu
 • Sau đó chọn Control Panel

 

Mở Network and Sharing Center

 • – Chọn View by “Large icons”
 • – Nhấn vào Network Connections
 •  Nhấn vào lựa chọn Change advaced sharing settings

 

Cài đặt thông số chia sẻ

– Chọn Turn on file and printer sharing

– Chọn Enable file sharing for devices that use 40- or – 56- bit encryption

– Chọn tiếp Turn off password protected sharing

 

Hướng dẫn cài scan máy fuji xerox

II. Tạo một thư mục chia sẻ trên máy tính

1 – Mở ổ đĩa bạn muốn đặt thư mục chia sẻ.

Tạo và phân quyền truy cập vào thư mục chia sẻ cho người sử dụng

1 – Nhấn chuột phải ở trong ổ đĩa cần tạo thư mục chia sẻ, chọn New.

2 – Chọn tiếp Folder để tạo một

thư mục và đăt tên là “Scan:

3 – Nhấn chuột phải vào thư mục

Scan vừa tạo, chọn Properties

4 – Chọn thẻ Sharing, và nhấn vào

nút Advande Sharing

5 – Đánh dấu vào Share this folder, sau đó nhấn vào nút

Permissions

6 – Đánh dấu vào lựa chọn Full Control dành cho người sử dụng Everyone, sau đó chọn OK.

 Chú ý: Nếu chưa có Everyone bạn có thể nhấn vào nút Add… sau đó gõ vào everyone để thêm người sử dụng Everyone hoặc bất kỳ người dụng nào muốn phân quyền chia sẻ.

Hướng dẫn cài scan máy fuji xerox

III. Tạo một mục trên danh bạ của máy in

1 – Nhấn vào nút Setup trên màn hình

2 – Trong cửa sổ Setup chọn Add Address Book Entry…

3 – Chọn một địa chỉ danh bạ còn trống (Not in use

4 – Trong phần Address Type, chọn Server (phải là nếu muốn sử dụng chức năng Scan to PC).

hướng dẫn cài scan to folder pc máy fuji xerox

hướng dẫn cài scan to folder pc máy fuji xerox hướng dẫn cài scan to folder pc máy fuji xerox

 

 

 

5 – Điền chính xác thông tin vào mục danh bạ này:

Chọn một lựa chọn trên màn hình vào nhấn vào Change Settings để thay đổi chi tiết

Hướng dẫn cài scan máy fuji xerox

 1. Address TypeServer
 2. Name: Chọn tên của bạn cho

địa chỉ danh bạ này

 1. Transfer ProtocolSMB
 2. Server Name/IP Address: Điền tên máy tính hoặc IP máy tính của

Trong ví dụ này sử dụng tên máy tính

 1. Share Name: Là tên thư mục chia sẻ đã được tạo trên máy tính, trong ví dụ này là “scan”
 2. Save in: để trống

Nếu bạn có một thư mục con trong thư mục chia sẻ của bạn thì bạn điền tên của thư mục con đó vào đây

(Ví dụ:

\\server\scan\User1 Save in: User1)

 1. User name: điền vào tên người dùng trên máy tính
 2. Password: điền vào mật khẩu dùng để đăng nhập vào máy tính tương ứng với User name ở trên
 3. Nhấn vào Save để lưu và thoát ra màn hình chính

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*