Cài scan máy ricoh

Có hai cách để cài đặt scan cho dòng này

– Thứ nhất cài đặt qua giao diện web

– Thứ hai cài đặt trực tiếp trên màn hình máy photo (scan đổi folder)

Do cách cài đặt trên giao diện web liên quan nhiều đến Network mà kỹ thuật máy photocopy ricoh thường không có nhiều kinh nghiệm về mảng này nên ở đây mình chỉ hướng dẫn cài đặt trực tiếp trên máy photocho đơn giản.

* Đầu tiên bạn phải Enable chức năng SMB Protocol trong MFP: Nhấn nút User tools -> chọn Systemsetting -> chọn Interface setting -> chọn Effective Protocol, nhìn xuống mục SMB chọn cho nó Active (chữ Active trên chữ màu vàng là được. chọn ok để lưu lại.

 

Hướng dẫn cài scan cho máy photocopy ricoh

* Sau đó Click next chuyển qua trang 2, bạn tìm dòng SMB Work Group hãy điền group mà mạng nội bộ công ty bạn sử dụng mặc định là workgroup nhưng đôi khi lại là MSHOME chẳng hạn (còn nếu sử dụng Domain mình sẽ nói sau) chọn ok lưu lại.

 

Hướng dẫn cài scan cho máy photocopy ricoh

* Việc tiếp theo là bạn lên máy tính tạo 1 thư mục Scan và Share ra, nhớ cho Evryone và Full quyền Control luôn nhé. Xem kỹ User mà máy tính đang sử dụng và cả password là được còn nếu không có password thì chỉ cần nhập username phần password để trống.

* Tiếp theo bạn lên máy photocopy ricoh, nhấn nút User Tools -> chọn System setting -> chọnAdministratos Tools -> chọn Addressbook Managerment -> chọn New Program -> chọn Tab Folder -> chọn SMB, chọn tiếp mục Browse Network.

 

Hướng dẫn cài scan cho máy photocopy ricoh

Chọn workgroup mà bạn đang sử dụng, từ đó bạn chọn tên máy tính mà mình đã share thư mục scan lúc nãy, chon máy tính nó sẽ yêu cầu nhập username, sau đó đến password mà máy tính đang sử dụng, sau đó nó hiện màn hình yêu cầu bạn đặt tên để phân biệt người sử dụng. Ví dụ máy tính bạn share thư mục scan đó là của hiệp thì bạn đặt tên HIEP để khi scan chọn đúng tên người cần scan xong chọn lưu lại, chọn exit để thoát về màn hình lúc đầu.

Nếu bạn nhận được thông báo Windows cannot access the …. trong khi truy cập vào thư mục hệ thống chia sẻ từ một máy tính khác, hãy chắc chắn rằng tuỳ chọn Network Discovery  File Sharing được kích hoạt trong Advanced Sharing(truy cập từ Network and Sharing Center).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*