Cách Scan Folder Máy Toshiba

Cách Scan Folder Máy Toshiba Đăng nhập vào Top Access (theo địa chỉ IP của máy Photocopy Toshiba)

Lưu ý: Đây là địa chỉ IP dùng để kết nối tính năng IN, nếu không truy cập được Top Access, vào phần Admin của máy và bật tính năng Web Server

Click vào Administration

chọn ngôn ngữ tiếng việt trong administration – general 

Click vào Save as File

Cách Scan Folder Máy Toshiba Như đã đề cập ở trên, chúng ta muốn tài liệu scan được gửi thẳng vào máy người dùng, và nằm ngay thư mục gốc

Bình thường tài liệu scan sẽ được chứa trong một thư mục con của thư mục gốc, và được đặt tên theo mẫu quy định trước.

Tại mục Destination (nơi lưu file scan), chọn User Network Folder Destination (thư mục chia sẻ của người dùng).

Kéo xuống mục Remote 1 & Remote 2 Settings. Chọn tùy chọn thứ 2 cho cả Remote 1 & Remote 2 – Allow user to select network folder to be used as a destination.

Kéo lên trên cùng và click Save.

Ở trên là cách thiết lập 1 lần duy nhất để thực hiện tính năng scan tới từng thư mục của mỗi người dùng

Click vào Registration trên thanh menu màu xanh.

Click chọn một mẫu còn trống như hình.

Chọn tính năng Scan ở mục bên trái, mục Save as File sẽ được tự động chọn. Click vào Select Agent để xác nhận.

Cách Scan Folder Máy Toshiba

Click vào Panel Setting để bắt đầu thiết lập.

Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhập tên bạn muốn mục này hiển thị trên màn hình và Caption 1 & Caption 2. Click Save để lưu lại thiết lập.

Tiếp theo, click Save as File Settings để thiết lập các thông số file scan.

Cách Scan Folder Máy Toshiba

File Format: định dạng file scan.

Bỏ tick Use Local Folder và chọn Remote 1. Nhập các thông số của thư mục để máy gửi file scan về, nên sử dụng domain\username nếu bạn sử dụng Windows Server 2003 hoặc phiên bản hệ điều hành cao hơn.

Kéo lên trên, click nút Save để lưu lại các thiết lập nãy giờ.

Mục tiếp theo: Scan Setting

Bạn có thể thay đổi những thông số của mục này ngay trên máy Toshiba lúc thao tác scan.

Tại đây, bạn có thể thay đổi độ phân giải, chế độ màu sắc, scan 2 mặt tự động. Click nút Save ở trên sau khi bạn thiết lập xong.

Khi đã thiết lập xong, bạn click nút Save ở trên cùng để lưu mẫu lại.

Cách Scan Folder Máy Toshiba

Tiếp tục thêm các mẫu khác theo nhu cầu của bạn, bạn có thể thiết lập tối đa 60 mẫu, trong 60 mẫu có rất nhiều mẫu con cho bạn thiết lập.

Lên máy photocopy Toshiba để kiểm tra các thiết lập nãy giờ.

Chọn nút Template ở phía trên màn hình cảm ứng.

Bạn sẽ thấy tên mẫu bạn đã đặt ở đây.

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng các mẫu được cấu hình sẵn.
Chọn PUBLIC TEMPLATE GROUP

Chọn vào nút bạn đã cấu hình Caption 1 & Caption 2 phía trên.

Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng các mẫu được cấu hình sẵn.
Dòng 1 tương ứng Caption 1, dòng 2 tương ứng Caption 2.

Trước khi thực hiện thao tác scan, bạn có thể thay đổi các thông số của file được scan nếu như bạn không muốn sử dụng các thông số đã cấu hình trong mục Scan Setting ở bên trên

Chọn nút Scan Setting nếu bạn muốn thay đổi thông số

Màn hình sẽ hiển thị như bên dưới, sau khi thay đổi xong, click chọn OK

Nhấn phím START màu xanh trên bàn phím hoặc SCAN trên màn hình để bắt đầu scan.

Để kiểm tra scan đã thành công, truy cập thư mục trên máy tính đã cấu hình xem có file chưa hoặc chọn JOB STATUS ở phía dưới màn hình

Chuyển sang tab LOG và chọn SCAN như hình

Bên dưới cột Status, OK nghĩa là scan thành công.

Các mã lỗi thường xuất hiện ở đây.

  • 2D31– không gửi file scan về được, kiểm tra xem user bạn cấp cho máy có quyền ghi file vào thư mục không.
  • 2D62– kiểm tra lại đường dẫn = thường xuất hiện khi đường dẫn không đúng hoặc thông tin đăng nhập sai. Bạn đã sử dụng domain\user chưa?
  • 2D64– không đăng nhập được = kiểm tra lại username và password bạn cấp cho máy photocopy Toshiba
  • 2DC0– người dùng hủy lệnh.

Bạn cũng có thể kiểm tra trong tab Logs -> Scan Logs trong Top Access.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*